phone+420 377 419 001Nejčastější dotazyKontakt

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., se sídlem Palírenská 641/2, Božkov, 326 00 Plzeň, IČO: 279 04 636, spisová značka C 21004 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále jen „Správce"), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, email, telefonní číslo. Ostatní údaje jsou nepovinné.
 2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem využívání výhod souvisejících s registrací. Tyto údaje budou Správcem zpracovány na dobu trvání registrace. Pokud dojde k ukončení registrace, budou data uchovány na nezbytně dlouhou dobu pro vypořádání vztahů, nejdéle však 60 dnů.
 3. Svůj výše uvedený souhlas můžete kdykoliv odvolat po přihlášení do uživatelského účtu a stisknutím "Odeslat žádost" o vymazání účtu nebo emailem na gdpr@stockspirits.com
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a to na základě podmínek zpracování osobních údajů klientů a obchodních partnerů, dostupných zde.
 5. Vezměte tímto na vědomí, že podle zákona o zpracování osobních údajů a GDPR máte:
 • Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů;
 • Právo na přístup k osobním údajům Právo na přístup k osobním údajům;
 • Právo na opravu;
 • Právo na výmaz;
 • Právo na omezení zpracování;
 • Právo na nepřenositelnost údajů;
 • Právo vznést námitku;
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • Právo odvolat souhlas;
 • Právo vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů.
 1. Výše uvedená práva můžete uplatit za podmínek blíže uvedených zde.